+421 915 79 79 79

Hotel je jedinečný svojím vybavením a službami. Za najzaujímavejšie považujeme:

 • Vysoký **** štandard interiérov
 • Centrálne riešené kúrenie/klimatizácia hotelového typu
 • Všetky apartmány majú balkón (min. 6 m2) alebo kráľovsky veľkú terasu otočenú do areálu kúpaliska a s výhľadom na Nízke Tatry
 • Priamo pred hotelom bude termálny bazén otvorený celoročne
 • Sky bar s jakuzzi na najvyššom podlaží hotela s výhľadom na celý Liptov
 • Nadštandardný Lobby bar
 • Reštaurácia s kapacitou 225 osôb
 • Zhodnotenie vo forme rastu ceny rekreačného apartmánu v špičkovej lokalite.

Kupujúci má 3 možnosti ako využívať svoj apartmán:

 1. Majiteľ má garantovaný výnos 7 %  z kúpnej ceny apartmánu bez DPH vyplácaný kvartálne a k tomu má grátis 30 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka, maximálne však 15 za sebou nasledujúcich kalendárnych dní/pobyt a to výlučne počas mimosezóny (platí od roku 2022). (MIMOSEZÓNA je obdobie počas celého kalendárneho roka okrem termínov: od 01.06. do 30.09. vrátane, od 24.12. do 06.01. vrátane, obdobia Veľkej Noci od štvrtka do pondelka vrátane, obdobia jarných prázdnin vyhlásených na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, obdobie štátnych a cirkevných sviatkov vyhlásených na Slovensku, v ČR a v Poľsku). Výnos 7% je podpísaný na 10 rokov. Po 3 rokoch majú možnosť obe zmluvné strany ukončiť nájomnú zmluvu bez udania dôvodu. Ak to neurobia, zmluva bude pokračovať ďalších 7 rokov s možnosťou ukončiť nájomnú zmluvu na konci každého roka. Majiteľ má 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do vodného parku Bešeňová zadarmo (platí od roku 2022).
 2. Majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti, nie je ničím obmedzený zhora. Odhad je 7-12% ročne. To znamená, že majiteľ nechá svoj apartmán vyťažovať vyťažovacou spoločnosťou. Majiteľovi bude vyplácaných 65% z výnosu (z toho bude majiteľ platiť náklady na prevádzku recepcie cca 50 eur mesačne) a energie vrátane nákladov na prevádzku termálneho bazéna (spolu cca 100 eur mesačne) a 35% pôjde vyťažovacej spoločnosti (z uvedených 35% sú hradené všetky ostatné prevádzkové náklady, marketing, výmena prádla a upratovanie). Majiteľ má tak isto 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do vodného parku a 30 dní majiteľského pobytu grátis ako v možnosti č. 2. Tieto benefity budú poskytované zo strany prevádzkovateľa po dobu minimálne 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 3. Majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení.  Majiteľ má nasledovné benefity: Má nárok na zľavu vo výške 25% z celodenného cenníkového vstupného do vodného parku pre 4 osoby určené vlastníkom apartmánu bez vstupu do saunového sveta a to po dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Komplex GINO PARADISE Bešeňová. Ubytovaní hosita v apartmáne budú mať zľavu 20% zo vstupného do vodného parku Bešeňová v zmysle platných podmienok prevádzkovateľa aquaparku.

 

Výpočet výnosu