+421 915 79 79 79

Najlepšia investícia!

Úspešní ľudia venujú vždy určitú energiu a pozornosť svojej budúcnosti a budúcnosti svojich potomkov. Často sa rozhodnú investovať svoj čas, energiu, ale hlavne peniaze tak, aby si v bližšej, či vzdialenejšej budúcnosti zabezpečili určitú istotu. Niektorí sa snažia svoju investíciu zhodnotiť a následne predať, iní hľadajú istotu v podobe pravidelného dlhodobého príjmu. Niekto investuje do akcií na burze, niekto kupuje zlato, iný nehnuteľnosti. Pri pohľade na budúcu generáciu sa veľmi užitočnou ukazuje investícia do vzdelania, najmä pokiaľ je použiteľné v praxi...

Ako by vyzerala najlepšia investícia podľa Vás? Akú návratnosť by mala mať skutočne dobrá investícia? Aké riziko ľudia pri investovaní podstupujú? Ktorá investícia je najbezpečnejšia?

Najuniverzálnejšou a asi aj najpoužívanejšou poučkou v súvislosti s investovaním je:

Diverzifikujte riziko! To znamená rozčleňte ho! Napríklad do viacerých odvetví, prípadne lokalít. Nevsádzajte všetko iba na jednu kartu. Bez ohľadu na to ako lákavo táto karta vyzerá!

Veľa ľudí s obľubou investuje do nehnuteľností. Tie majú niekoľko vlastností, ktoré z nich (vo veľkej väčšine prípadov) robia ideálnu investíciu. Pozrime sa teraz spolu na ne:

  1.  Originalitajedinečnosť.  Už z definície samotného slova nehnuteľnosť vyplýva, že táto je viazaná na konkrétny pozemok a teda aj konkrétny priestor.
  2. Ich cena s vekom rastie. Pokiaľ ste v duchu namietli, že nie vždy a všade, máte pravdu. Ako v každom inom obchodnom odvetví aj v tomto cenu určuje trh. A trh je vždy výsledkom porovnania ponuky a dopytu... Skúste si však zistiť, akú mal Váš dom, či byt hodnotu pred 15, 10 a 5 rokmi a uvidíte veľmi zaujímavé čísla!
  3. Možnosť veľmi slušného prenájmu (výnosu). Posunutím užívacieho práva k nehnuteľnosti za odplatu na tretiu osobu – a to tak dlhodobo, ako i krátkodobo v rámci turistického ruchu.
  4. Veľmi nízke riziko. Na rozdiel napríklad od akcií, cena nehnuteľností neklesne povedzme o 80% nadobúdacej ceny. Je totiž (na rozdiel od spomínanej akcie) určená reálnou technickou, spoločenskou a v neposlednom rade aj úžitkovou hodnotou. Samozrejme neslobodno pri jej výbere pozabudnúť na dôležitosť lokality.
  5. Uspokojuje jednu zo základných ľudských potrieb – bývanie. Vždy je lepšia investícia do základných ľudských potrieb. 

Skúste si teraz sami pre seba porovnať tieto vlastnosti pri rôznych druhoch investícií. Čo Vám vyšlo? Umiestnili sa nehnuteľnosti niekde na najvyšších stupňoch „investičného rebríčka“?

Táto webstránka má ambíciu prinášať Vám možnosti zaujímavého investovania finančných prostriedkov v rôznych odvetviach, prevažne však do nehnuteľností. Veríme, že Vám ponúkneme presne to, čo Vám prinesie zaujímavé zhodnotenie Vášho kapitálu...

           

Mgr. Dušan Štric

Výkonný riaditeľ RK SPIRIT