+421 915 79 79 79

Apartmánový rezort sa nachádza priamo v centre vodného parku Bešeňová a je jeho integrálnou súčasťou ako najväčší a najprestížnejší ubytovací objekt.

To záleží vyslovene len od Vášho rozhodnutia. K dispozícii na výber sú 3 spôsoby využitia:
1. Majiteľ má garantovaný výnos  7% ročne a k tomu 30 dní dovolenky
2. Majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti
3. Majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení

Viac informácií nájdete tu.

Ak máte záujem získať aktuálnu ponuku apartmánov určených na predaj, ich ceny, dispozície a umiestnenie v budove, tak kliknite prosím na náš cenník apartmánov.

Apartmán sa dodáva štandardne s kuchynskou linkou so zabudovanými spotrebičmi. Ak má budúci vlastník záujem o výnos (program 1 a 2), je potrebné, aby si zakúpil vopred zadefinovaný balík nábytku, ktorý bude spĺňať požiadavky na ubytovanie v hoteli ****. Tento nábytok mu dodá budúci prevádzkovateľ rezortu.

Cena nábytku: 

8 000€ bez DPH (9 600€ s DPH) za štandardný 1-izbový apartmán

12 000€ bez DPH (14 400€ s DPH) za 2-izbový apartmán

Platba za nábytok vo výške 100% z ceny prebehne v lehote 5 kalendárnych dní od uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Počas mimosezóny, ktorá je definovaná ako obdobie počas celého kalendárneho roka okrem termínov: od 01.06. do 30.09. vrátane, od 24.12. do 06.01. vrátane, obdobia Veľkej Noci od štvrtka do pondelka vrátane, obdobia jarných prázdnin vyhlásených na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, obdobie štátnych a cirkevných sviatkov vyhlásených na Slovensku, v ČR a v Poľsku.

Nájomné vo výške 7% z kúpnej ceny apartmánu ročne je fixné na dobu 10 rokov. Po 3 rokoch majú možnosť obe zmluvné strany ukončiť nájomnú zmluvu bez udania dôvodu. Ak tak neurobia, zmluva bude pokračovať ďalších 7 rokov s možnosťou ukončiť nájomnú zmluvu na konci každého roka. Majiteľ má 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do vodného parku Bešeňová zadarmo.

Skúsenosti s prevádzkou ostatných súkromných apartmánov v areáli vodného parku Bešeňová ukázali, že je pre ich vlastníkov príliš neflexibilné viazať sa na pevne stanovené podmienky nájomnej zmluvy na obdobie dlhšie ako tri roky. Môže totiž nastať situácia, že sa postupom času rozhodnú pre iný model fungovania ako je zmluva o garantovanom výnose – napr. bude pre nich výhodnejšie mať výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti apartmánu alebo si budú chcieť svoj apartmán plne vyťažovať a užívať vo vlastnej réžii. Príliš dlhá, nevypovedateľná doba prenájmu apartmánu by mohla byť nevýhodná aj pri záujme majiteľa predať po čase svoj apartmán novému vlastníkovi, nakoľko tento by bol takisto viazaný takouto dlhou dobou viazanosti prenájmu a nemohol by sa slobodne rozhodnúť o spôsobe využívania svojho majetku.

Áno, je uzatvorená zmluva o obchodnej spolupráci. Vlastníci a návštevníci apartmánov GINO Paradise Bešeňová **** budú mať zaručený priamy vstup „suchou nohou“ do všetkých častí vodného parku Bešeňová za zvýhodnených podmienok.

Program 1 - garantovaný výnos: Výnos bude vyplácaný štvrťročne k 30. kalendárnemu dňu nasledujúceho mesiaca vždy za predchádzajúci kvartál. Výpočet začína od 1.1.2022.

V prípade, že si zvolíte program garantovanej investície 7% ročne, tak platíte už len daň z nehnuteľnosti.

Na 10 rokov. Po troch rokoch majú zmluvné strany možnosť vypovedať nájomnú zmluvu po každom ukončenom roku.

Svoj apartmán môžete kedykoľvek predať bez akéhokoľvek obmedzenia. Ak budete mať uzatvorenú zmluvu na garantovaný výnos, túto môžete vypovedať po troch rokoch jej trvania.

Ak ste zaregistrovaný ako platca DPH, tak máte nárok na vrátenie DPH z kúpnej ceny apartmánu.

Apartmán sa dodáva štandardne s kuchynskou linkou so zabudovanými spotrebičmi. Ak má budúci vlastník záujem o výnos (program 1 a 2), je potrebné, aby si zakúpil vopred zadefinovaný balík nábytku, ktorý bude spĺňať požiadavky na ubytovanie v hoteli ****. Tento nábytok mu dodá budúci prevádzkovateľ rezortu. V prípade výberu programu 3 môže kupujúci tiež požiadať o kúpu zadefinovaného nábytku.

Cena nábytku: 

8 000€ bez DPH (9 600€ s DPH) za štandardný 1-izbový apartmán

12 000€ bez DPH (14 400€ s DPH) za 2-izbový apartmán

Platba za nábytok vo výške 100% z ceny prebehne v lehote 5 kalendárnych dní od uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Vlastník nehnuteľnosti je povinný zo zákona platiť daň z nehnuteľnosti. V súčasnosti je výška dane za obdobné nehnuteľnosti stanovená obcou Bešeňová na sumu 4 eur/m2 ročne.

Celý apartmánový rezort bude poistený správcom objektu. Poistné bude súčasťou mesačného zálohového predpisu. V prípade voľby garantovaného programu hradí všetky náklady na prevádzku operátor rezortu.

V prípade, že sa rozhodnete pre prenájom vášho apartmánu prevádzkovateľovi rezortu, tak všetky náklady na údržbu nehnuteľnosti počas trvania nájomnej zmluvy bude hradiť táto spoločnosť.

Ak prenajmete svoj apartmán operátorovi rezortu v programe garantovaného výnosu, tak váš jediný náklad bude daň z nehnuteľnosti. V iných prípadoch ste povinný platiť správcovi objektu všetky náklady na prevádzku (energie, prevádzka recepcie, náklady na prevádzku termálneho bazénu).

Výpočet výnosu