+421 915 79 79 79

Najlepsza inwestycja!

Ludzie sukcesu poświęcają zawsze określoną energię i uwagę swojej przyszłości i przyszłości swoich potomków. Często decydują się inwestować swój czas, energię, ale głównie pieniądze w taki sposób, aby w bliższej lub dalszej przyszłości zapewnić sobie określoną pewność. Niektórzy starają się swoją inwestycję oszacować i następnie sprzedać, inni szukają zabezpieczenia w formie regularnego długofalowego przychodu. Ktoś inwestuje w akcje na giełdzie, ktoś kupuje złoto, inny nieruchomości. Z perspektywy przyszłego pokolenia bardzo użyteczna okazuje się inwestycja w kształcenie, zwłaszcza jeśli jest wykorzystywana w praktyce.

Jaka byłaby najlepsza inwestycja dla Państwa? Jak zwróciłaby się rzeczywiście dobra inwestycja? Na jakie ryzyko narażają się ludzie podczas inwestowania? Która inwestycja jest najbezpieczniejsza?

Najbardziej uniwersalną i najbardziej stosowaną radą związaną z inwestowaniem jest:

Zdywersyfikuj ryzyko! To oznacza – podziel je! Na przykład na więcej gałęzi lub lokalizacji. Nie należy kłaść wszystkiego na jedną kartę. Bez względu na to jak łakomie ta karta wygląda!

Wiele osób z chęcią inwestuje w nieruchomości. Posiadają kilka na własność, które z nich w większości przypadków stanowią idealną inwestycję. Popatrzmy teraz na nie łącznie:

  1.  OryginalnośćwyjątkowośćJuż z definicji samego słowa „nieruchomość” wynika, że wiąże się ona z konkretną działką i konkretnym miejscem.

  2. Ich cena i wydajność wzrasta. Zgodnie z tym co Państwo pomyśleli, nie zawsze i wszędzie. To prawda. Jak w każdej innej gałęzi handlu, również w tej cenę określa rynek. A rynek to zawsze wynik porównania oferty z popytem... Prosimy spróbować jednak stwierdzić, jaką wartość miał Państwa dom, przed 15, 10 i 5 laty i zobaczą Państwo bardzo ciekawe liczby!

  3. Możliwość bardzo korzystnego wynajmu (przychodu). Poprzez przesunięcie prawa do użytkowania nieruchomości za opłatą na osobę trzecią, zarówno krótko-, jak i długofalowo, w ramach ruchu turystycznego.

  4. Bardzo niskie ryzyko. W przeciwieństwie do akcji cena nieruchomości nie spadnie powiedzmy o 80% ceny nabywczej. Jest więc w przeciwieństwie od wspomnianej akcji określona przez realną, techniczną i społeczną wartość użytkową. Oczywiście nie można podczas jej wyboru zapomnieć o istotności lokalizacji.

  5. Zapewnia jedną z podstawowych ludzkich potrzeb – mieszkanie. Zawsze lepsza jest inwestycja w podstawowe potrzeby ludzkie.

Prosimy teraz porównać sobie te cechy podczas różnych rodzajów inwestycji. Co z tego wynika? Czy umieścili Państwo nieruchomości gdzieś na najwyższych stopniach „drabinki inwestycyjnej”?

Niniejsza strona internetowa dąży do zaproponowania Państwu możliwości interesującej inwestycji środków finansowych w różnych gałęziach, zasadniczo jednak w nieruchomości. Wierzymy, że zaoferujemy Państwu dokładnie to, co pozwoli oszacować Państwu Państwa kapitał...

 

Mgr. Dušan Štric

Dyrektor wykonawczy RK SPIRIT